Referencje

Rekomendujemy  firmę KomSys Sebastian Rusinek, z którą współpracujemy od 2009 r. i dała się poznać z jak najlepszej strony. Cechująca ją sumienność , zaangażowanie i odpowiedzialność są zawsze gwarancją  rzetelnej współpracy. Oceniając ją jako partnera kompetentnego, elastycznie i profesjonalnie podchodzącego do realizowanych zadań oraz szybko reagującego na potrzeby klienta.

Współpraca między naszymi firmami układa się pomyślnie, bez żadnych zastrzeżeń. Wszystkie powierzone zadania wykonywane są terminowo, z należytą starannością. Jesteśmy zadowolone ze  współpracy z firmą KomSys  i polecamy ją jako profesjonalnego partnera w zakresie obsługi informatycznej.

mgr Mariola Marciniak - Dyrektor, mgr Danuta Kot - Z-ca Dyrektora S.C. "MARIDAN" Opieka Środowiskowa , http://www.maridan.pl

Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie, oświadcza, że od 2010 roku współpracuje z firmą KOMSYS Sebastian Rusinek:

Zakres współpracy obejmuje w szczególności:

  • Pakiet mMedica – pełne wsparcie merytoryczne dla użytkowników oprogramowania mMedica, bieżące usuwanie awarii oprogramowania, pomoc w rozwiązywaniu problemów z rozliczeniem świadczeń zdrowotnych z NFZ, w wykonywaniu comiesięcznych sprawozdań finansowych na podstawie wprowadzonych danych oraz w  tworzeniu rachunków/ faktur do sprawozdań finansowych. Naprawę programu mMeidca po awarii systemu a także aktualizację programu.
  • Pakiet serwisowy „Outsourcing informatyczny” – stały nadzór nad pracą systemów komputerowych w firmie, bezpłatne naprawy serwisowe sprzętu komputerowego objętego opieką, administracja i konserwacja sieci LAN i Wi-Fi, administracja serwerów, archiwizacja ważnych danych. Bieżąca konfiguracja i konserwacja sprzętu komputerowego oraz sieciowego, diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci, instalacja urządzeń peryferyjnych, pośrednictwo w serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń komputerowych, zarządzanie posiadanymi systemami antywirusowymi.
  • Pakiet eRejestracja – pełne wsparcie merytoryczne oprogramowania eRejestracja, szkolenie użytkowników, aktualizacja i naprawa programu po awarii.

Firma KOMSYS wykazuje się dużą sprawnością organizacyjną oraz wiedzą merytoryczną,  a jakość udzielanych usług oraz ich skuteczność nie pozostawia żadnych zastrzeżeń.

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę KOMSYS jako nowoczesnego, prężnie i sprawnie działającego oraz solidnego partnera zapewniającego bardzo dobrą współpracę.

lek.med. Maria Bryła - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie, http://hospicjum-jaworzno.pl

Współpraca z panem Sebastianem Rusinkiem reprezentującym firmę KomSys była profesjonalna.

Obsługa informatyczna odbywała się na najwyższym poziomie, problemy które pojawiały się były rozwiązywane szybko i dokładnie.

Nie mam żadnych zastrzeżeń do firmy KomSys. Osobiście Pan Sebastian Rusinek prezentuje wysoki poziom kultury i dyskrecji.

Nie zdarzyło się aby zostawił mnie z jakimś problemem samej sobie. Służył doradztwem i pomocą np. przy uzupełnieniu sprzętu komputerowego oraz wykonał szkolenie.

Zgłaszane problemy i zadania były wykonywane bez zbędnej zwłoki i zawsze profesjonalnie.

Kontakt telefoniczny był zawsze, nawet w sytuacjach nietypowych po godzinach pracy.

Współpraca z firmą KomSys należała do pryjemności, można było na Panu Sebastianie Rusinkowi polegać i czuć się bezpiecznie.

lek. stom. Katarzyna Podlecka-Koszyk - właściciel NZOZ Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna w Chorzowie, http://podlecka-koszyk.pl/

Polecam serdecznie jeśli zależy Wam na profesjonalnym podejściu do klienta.

Łukasz Nowak,