Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie, oświadcza, że od 2010 roku współpracuje z firmą KOMSYS Sebastian Rusinek:

Zakres współpracy obejmuje w szczególności:

  • Pakiet mMedica – pełne wsparcie merytoryczne dla użytkowników oprogramowania mMedica, bieżące usuwanie awarii oprogramowania, pomoc w rozwiązywaniu problemów z rozliczeniem świadczeń zdrowotnych z NFZ, w wykonywaniu comiesięcznych sprawozdań finansowych na podstawie wprowadzonych danych oraz w  tworzeniu rachunków/ faktur do sprawozdań finansowych. Naprawę programu mMeidca po awarii systemu a także aktualizację programu.
  • Pakiet serwisowy „Outsourcing informatyczny” – stały nadzór nad pracą systemów komputerowych w firmie, bezpłatne naprawy serwisowe sprzętu komputerowego objętego opieką, administracja i konserwacja sieci LAN i Wi-Fi, administracja serwerów, archiwizacja ważnych danych. Bieżąca konfiguracja i konserwacja sprzętu komputerowego oraz sieciowego, diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci, instalacja urządzeń peryferyjnych, pośrednictwo w serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń komputerowych, zarządzanie posiadanymi systemami antywirusowymi.
  • Pakiet eRejestracja – pełne wsparcie merytoryczne oprogramowania eRejestracja, szkolenie użytkowników, aktualizacja i naprawa programu po awarii.

Firma KOMSYS wykazuje się dużą sprawnością organizacyjną oraz wiedzą merytoryczną,  a jakość udzielanych usług oraz ich skuteczność nie pozostawia żadnych zastrzeżeń.

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę KOMSYS jako nowoczesnego, prężnie i sprawnie działającego oraz solidnego partnera zapewniającego bardzo dobrą współpracę.

lek.med. Maria Bryła - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie, http://hospicjum-jaworzno.pl